Page 5 - 4
P. 5

UŞAK DOMİNOS PİZZA


              LEZZETİ TAÇLANDIRDI!       Domino’s Pizza Uşak 470 şubenin yarıştığı 2015 Ralli ödüllerinde
                    NPS şampiyonları 1.’si seçildi.
            omino’s Pizza ödül ku- Yaklaşık 4 yıldır Uşak’ta müşterilerimize  mel pizza, kusursuz hizmet,gülümseyen
            rulu tarafından anket  hizmet veriyoruz.Artan müşteri sayımıza  ekip,gülümseyen müşteri ve %100 müş-
            verilerine ve müşteri  paralel olarak daha hızlı ve daha kaliteli  teri memnuniyeti kıstaslarını kendimize
            memnuniyeti sonuçla- hizmet vermek için geçtiğimiz yıl İstas- hedef olarak belirledik.Restaurantımıza
            rına göre yıllık olarak  yon karşısında 2. şubemizi açtık. Uşak  gelen,bizden paket sipariş talebinde bu-
    Dverilen NPS ödülle-       halkı ilk şubemize gösterdiği yoğun ilgiyi  lunan her müşterimizin hem lezzet hem
    rinde en iyi üç şube arasında 2015 NPS  ikinci şubemize de gösterdi ve toplamda  de hizmet olarak bizden memnun kalması
    Şampiyonu seçilen Uşak Domino’s Piz- 41 bin kayıtlı müşteriye ulaştık. Türkiye  için olağanüstü çaba sarf ediyoruz.
    za, lezzeti ve hizmet kalitesiyle
    Uşak’a değer katıyor.                            Müşterilerimizin talepleri doğrul-
                                           tusunda bize gelen en ufak detay-
    Ödül ve başarı hikayesi hakkında                       lara bile hassasiyet gösterip bizden
    konuşan Domino’s Pizza Restau-                        memnun kalmaları için elimizden
    rant işletmecisi Şerif Soner Kap-                      geleni yapıyoruz.Bizim için bir
    tanoğulları, 2014 ralli dönüşü                      tek müşteri bile çok önemli.Her
    Yılın Çaylak Müdürü,Oer 5 yıldız                       gün aksatmadan müşterilerimizi
    ve NPS şampiyonluğu dallarında                        geri aramaya kusurlarımızı,eksik
    ödül almayı hedef belirledik. 2015                      yönlerimizi öğrenmek ve telafi et-
    yılı başlarında göreve başlayan                      mek noktasında elimizden geleni
    çaylak müdürümüz ile birlikte he-                      yapmaya çalışıyoruz.Bu konuda
    deflerimizi çalışma arkadaşlarımı-                      ne kadar içten davrandığımızı da
    za aktardık. Onlarında desteğiyle                      müşterilerimize hissettiriyoruz
    Restaurantımızda büyük bir siner-
    ji oluştu. Günlük çalışmalarımızı hede- genelinde en başarılı 2. şube açılışı, müş- Öyle ki verdiğimiz hizmetten
    fimiz doğrultusunda şekillendirdik.Yılın  teri sayısı artışı, birinci şubenin cirosunun  memnun olan müşterilerimiz bizi 2015
    Çaylak Müdürü ve Oer 5 yıldız ödülle- etkilenmemesi, pizza kalitesindeki yük- yılı aylık ciroda ilk 30’a taşıdı.Tüm müş-
    rini kıl payı kaçırdık.NPS 2015 şampi- seklik nedeniyle Gold Frany(Domino’s  terilerimize sonsuz teşekkürler.
    yonluğu bizim için büyük bir gurur oldu. Oscarı) ödülü de Uşak’ın oldu. Mükem-
                                                      Uşak Life 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10