Page 10 - 5
P. 10

UşakLifeEkonomi        HAYALDEN
                                               TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu
        GERÇEĞE
                                                 Başkanı M. Alperen Cinci        İŞ DÜNYASINDA


        ZİRVEYE


      Genç Girişimci adayları Türkiye’nin başarılı iş adamları

      ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında biraraya geldi.
             TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen
             panele Uşak Valisi Ahmet OKUR, Uşak Mil-
             letvekili Özkan YALIM, Uşak Ticaret ve Sa-
             nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim
             KANDEMİR, Belediye Başkan Yardımcısı
      UErol KORKMAZ, Uşak Üniversitesi Rektö-
      rü Sayın DALKIRAN, iş adamları, akademisyenler ve öğrenci
      toplulukları katılım sağladı. Programın Moderatörlüğünü TOBB
      Uşak Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Sinan OKCİ
      üstlendi.

      Panelin açılış konuşmasını TOBB Uşak Genç Girişimciler Kuru-
      lu Başkanı Mehmet Alperen CİNCİ gerçekleştirdi.

      CİNCİ, konuşmasında ‘’Bu sabah ülkemizde 3,5 milyon insan  ‘’Ev sahipliği yaptığımız panelin ana teması ‘Girişimcilik’.
      güne işsiz başladı. Bizim işimiz girişimcilik. Biz olaya bardağın  Her girişim önce bir hayalin ürünüdür. Hayallerinizin peşinden
      dolu tarafından bakıyoruz. Girişimci arkadaşlarımızın sorunları- gitmekten korkmayın. Türkiye’nin geleceğini siz genç girişimci
      na çözüm bulmak için buradayız.           arkadaşlarımız belirleyecek. Ayrıca girişimcilik bizim mayamız-
                                da var. Gündemi takip edin, özverili olun, önce hayal edin, hedef-
      Bugüne kadar 120 faaliyette bulunarak 1000’in üzerinde insana  lerinizi belirleyin ve çok çalışın kaybetmekten asla korkmayın’’
      girişimcilik belgesi verilmesi için katkı sağladık. Bu insanlardan  Şunu açık yüreklilikle belirtmek isterim ki bugün aramızda bu-
      yüzlercesi yeni iş yerini açtılar. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yap- lunan girişimciliğin sancaktarlarına yürekten teşekkür ve takdir-
      tığımız protokol sonucunda liseli öğrenciler kendi şirketlerini  lerimi sunarım.
      kurdular ve yönetiyorlar.
                                Başta toplantıya konuşmacı olarak katılan;
      Sloganımız ; iyi fikirler her zaman fark yaratır. Eğer sizin de iyi  TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi,
      bir fikriniz varsa gelin beraber yürüyelim..’’ ifadelerini kullandı. Sn. Sezai HAZIR
                                TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi,
      Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı,
      Selim KANDEMİR ise;                 Sn. Sedat KILIÇ

     8 Uşak Life
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15